31/07 Vogelgriep: instructies voor bemonstering
Met de uitbraken van hoogpathogene vogelgriep in Duitsland en Engeland, is ook in België een verhoogde waakzaamheid van toepassing. Het FAVV moedigt in dit verband het bemonsteren van pluimvee sterk aan. Een overzicht van de mogelijkheden van bemonstering bij pluimvee. (bron: FAVV) [lees meer »]    rss-feed

 

Volgende activiteiten
Opendeur 2 voliÚrestallen
28 augustus 2015, 15:30

 

Laatste berichten
Vogelgriep: instructies voor bemonstering -
Met de uitbraken van hoogpathogene vogelgriep in Duitsland en Engeland, is ook in België een verhoogde waakzaamheid van toepassing. Het FAVV moed...
Vogelgriep in Duitsland en Engeland -
Er zijn in de afgelopen 2 weken uitbraken vastgesteld met een HPAI vogelgriepvirus in Noordwest-Engeland (Lancashire) en Noord-Duitsland (Niedersachse...
Meerwaardevleeskippen hebben potentieel -
In een nieuw rapport van het Departement Landbouw en Visserij wordt het potentieel van meerwaardevleeskippen voor Vlaanderen/België nagegaan. Mee...