Actualiteit

Tienduizenden gezonde fokhennen straks nodeloos naar slachtbank

Terwijl het verhaal van katje Lee de commoties aardig doet aanwakkeren, blijft het oorverdovend stil rond het afschaffen van het Salmonella-bevestigingsonderzoek bij fokpluimvee. Tienduizenden fokhennen in volle productie riskeren hierdoor straks no…

Dinsdag 26 mei 2020

Trends in de EU legkippendata in 2019

Jaarlijks publiceert de Europese Commissie (EC) de statistieken omtrent het aantal legkippen en hun houderijsystemen in de 28 landen van de EU. Ieder land moet deze gegevens doorgeven in kader van de EC regelgeving. Deze data geven een aantal trends…

Maandag 25 mei 2020

Aangepast VKI-document braadkippen vanaf 01/06/2020 van kracht

Vanaf 01/06/2020 wordt er voor braadkippen gewerkt met een aangepast VKI-document. Het is geen vernieuwde versie, alleen zijn de drop-down menu’s aangepast en is er de mogelijkheid om voor een inrichting met verschillende beslagen één Excel-document…

Maandag 25 mei 2020

Chickfriend wordt aansprakelijk gesteld voor fipronilschade

De Nederlandse rechtbank in Arnhem oordeelde op woensdag 20 mei dat Mathijs IJ. En Martin van de B., de twee oprichters van bloedluisbestrijder Chickfriend, wisten dat ze stallen schoonmaakten met het verboden middel fipronil. Ze zijn dan ook aanspr…

Woensdag 20 mei 2020

PUPA wilt pluimveehouders insecten laten kweken

PUPA Automation is een startup die pluimvee- en varkenshouders zelf hun eigen larven wilt laten kweken via automatische insectenunits voor de verwerking in pluimvee- en varkensvoeders.  Missie PUPA Automation wilt met deze insectenunits de kaa…

Dinsdag 19 mei 2020

Binnenkort algen in pluimveevoeder?

De focus van het ValgOrize-project ligt op duurzaam en kwalitatief geproduceerde, lekkere algen voor menselijke consumptie, maar onderzoekers van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) bekijken tevens in het kader van ee…

Donderdag 14 mei 2020

Afschaffing tegenonderzoek bij fokpluimvee door FAVV onwettelijk

In de omzendbrief van het FAVV (03/04/2020), betreffende de salmonellabestrijding bij fokpluimvee, werd er door het FAVV duidelijk vooropgesteld dat het vanaf heden niet meer mogelijk is om een tegenonderzoek aan te vragen. Bij nader inzicht lijkt d…

Woensdag 13 mei 2020