Actualiteit

Openbaar onderzoek rond stikstofakkoord start op 19 april

Vanaf 19 april t.e.m. 17 juni loopt er een openbaar onderzoek naar de maatregelen uit het ontwerp-stikstofkader en het bijhorende milieu-effectenrapport. Iedereen krijgt de kans om opmerkingen te geven, die door de gemeentebesturen gebundeld en door…

Dinsdag 5 april 2022

Uitbraak met hoogpathogeen vogelgriepvirus H5N1 in Meulebeke

In Meulebeke, in de provincie West-Vlaanderen, is er een nieuwe besmetting met hoogpathogene vogelgriep van het type H5N1 vastgesteld. Het betreft een vermeerderingsbedrijf met een stal moederdieren. Het bedrijf is geruimd en de klassieke beschermin…

Woensdag 30 maart 2022

Veeportaal, hoe correct zijn uw gegevens?

Dat er meer pluimvee is geslacht dan dat er is opgezet of tomen die nog steeds geregistreerd staan terwijl ze al maanden zijn geslacht zijn vermoedelijke enkele zaken die u niet onbekend zijn als pluimveehouder als het om de vervoersmeldingen betref…

Woensdag 16 februari 2022

Lincospectinegebruik aan banden gelegd

Vanaf 28 januari treedt de nieuwe EU-verordening 2019/6 van kracht. Door deze verordening  wordt elk preventief gebruik van antibiotica aan banden gelegd. Het routinematige profylactisch inzetten van Lincospectine, een antibiotica dat soms gebruikt …

Woensdag 12 januari 2022

Nieuwe haard van vogelgriep op leghennenbedrijf in Veurne

Er is een nieuwe besmetting met hoogpathogene vogelgriep vastgesteld in Veurne, West-Vlaanderen. Het betreft een leghennenbedrijf dat gelegen is in de 10 km-zone Alveringem. Het bedrijf wordt geruimd en de klassieke beschermingszone (3 km) en bewaki…

Dinsdag 28 december 2021

Het FAVV kent bijkomende derogaties toe in de beperkingszones

Vanaf vandaag, 15 december 2021, heeft het FAVV een aantal bijkomende derogaties geactiveerd voor de beperkingszones in West-Vlaanderen en Antwerpen. Deze beperkingszones werden ingesteld nadat er hoogpathogene vogelgriep van het type H5N8 werd gevo…

Woensdag 15 december 2021