Actualiteit

België haalt Europese doelstelling voor Salmonella bij pluimvee, behalve voor leghennen

België haalt Europese doelstelling voor Salmonella bij pluimvee, behalve voor leghennen

Uit de Salmonella-analyseresultaten van DGZ blijkt dat België in 2023 voldeed aan de vooropgestelde Europese doelstellingen voor Salmonella bij fokpluimvee, vleeskippen en vleeskalkoenen. Dit was echter niet het geval bij leghennen waar de prevalentie van de te bestrijden serotypes hoger lag dan de doelstellingen.

 

Resultaten fokpluimvee

 

Tijdens de opfokfase waren drie tomen fokpluimvee positief voor een wettelijk bestreden serotype in 2023, respectievelijk twee tomen met Salmonella Virchow en een toom met Salmonella Infantis. Tijdens de productiefase waren vier tomen positief voor een wettelijk te bestrijden serotype, respectievelijk één voor Salmonella Infantis en drie voor Salmonella Enteritidis. De prevalentie van de te bestrijden serotypen bleef met 0,70% onder de EU-doelstelling van 1% en dit al voor het tweede jaar op rij.

 

Resultaten leghennen

 

Bij leghennen overschreed de prevalentie van de te bestrijden serotypen (2,26%) de Europese doelstelling van maximaal 2% voor de derde keer op 4 jaar tijd. Bij de opfokfase van de leghennen waren er in 2023 geen tomen positief voor wettelijk bestreden serotypes. Er waren wel 4 tomen positief bij de ingangscontrole van eendagskuikens, respectievelijk één toom Salmonella Enteritidis en drie tomen Salmonella Kedougou. Bij leghennen in de productiefase waren 15 tomen positief voor Salmonella Enteritidis en twee voor Salmonella Typhimurium (incl. de monofasische variant).

 

Resultaten vleeskippen

 

Het percentage vleeskippentomen positief voor Salmonella E. of Salmonella T. bij uitgangscontrole bedroeg vorig jaar 0,17%, wat een lichte stijging is ten opzichte van 2022 (0,15%). Het aantal tomen positief voor Salmonella Infantis is gedaald ten opzichte van vorig jaar. Salmonella Paratyphi B var. Java is het serotype dat in 2023 het meeste voorkwam (92 tomen), een stijging in vergelijking met 2022 (55 tomen). De prevalentie van de te bestrijden serotypen bleef met 0,17% onder de EU-doelstelling van 1%.

 

Resultaten vleeskalkoenen

 

In 2023 testte geen enkele van de onderzochte tomen vleeskalkoenen positief voor Salmonella op uitgangscontrole. De prevalentie van de te bestrijden serotypen bleef met 0% onder de EU-doelstelling van 1 % en dit al voor het tweede jaar op rij.

 

Tekst: Pluimvee - Bron: DGZ - Foto: Pluimvee

Te vinden in: Leghennen , Alle categorieën , Braadkippen , Moederdieren - Broeierij