Actualiteit

Braadkippenhouders in de AI-zones waarschuwen voor de impact van de opgelegde vogelgriepmaatregelen

Braadkippenhouders in de AI-zones waarschuwen voor de impact van de opgelegde vogelgriepmaatregelen

Bedrijven die zonder uitladen meer dan 6 weken moeten uitzitten, stel het je maar eens voor. Hiermee komt niet alleen het dierenwelzijn onder druk te staan (42 kg/m²), dit is ook een aanslag op de technische en financiële resultaten en hypothekeert het psychologisch welbevinden van de pluimveehouder. Met nog enkele zware maanden in het vooruitzicht is het aangewezen de bezettingsdichtheid te reduceren en meer speling tussen opéénvolgende rondes te laten.

Wat zich vroeger sporadisch eens voordeed is nu een haast jaarlijks terugkerend fenomeen geworden, vogelgriep. Dit vogelgriepseizoen, waar minister Clarinval vanaf 15 november verhoogde maatregelen afkondigde,  werd helaas geen uitzondering op de regel. Verschillende professionele bedrijven hebben al moeten afrekenen met dat verdict. Naast die bedrijven die geruimd zijn geweest, zijn er tal van bedrijven die door besmettingshaarden in de beschermings- of bewakingszones vallen. Dit zijn zones van respectievelijk 3- en 10 km rondom de haarden waarin specifieke maatregelen gelden, waaronder een uitlaadverbod en/of het logistiek slachten van pluimvee.

Ondanks dat vogelgriep geen onbekende is, houden de meeste braadkippenhouders er te weinig rekening mee in hun bedrijfsvoering dat ze plots tegen een uitlaadverbod kunnen aanlopen of het koppel langer moeten aanhouden. Het lijkt een ver van hun bedshow tot ze plots middenin een zone zitten, aldus Danny Coulier (voorzitter van de Landsbond Pluimvee).

Derogaties zijn geen vrijgeleide

“Er zijn derogaties voor handen, al denken vele pluimveehouders dat hiermee een vrijgeleide verkregen wordt, niets is minder waar. Zo zijn er bedrijven die hierdoor zonder uitladen meer dan 6 weken moeten uitzitten. Verschillende instanties, waaronder het FAVV, waarschuwen dat de sector nog enkele zware maanden voor de boeg heeft. Daarom is het aangewezen de bezettingsdichtheid te reduceren en meer speling tussen opéénvolgende rondes te laten om zo niet in de problemen te komen.”

Tekst: Eigen verslaggeving – foto: Shutterstock

Te vinden in: Alle categorieën , Braadkippen