Actualiteit

Budget om asbest in landbouwdaken te verwijderen opgetrokken

Budget om asbest in landbouwdaken te verwijderen opgetrokken

Het asbestprotocol van de Vlaamse regering heeft groen licht gekregen. Hiervoor hebben de Ministers van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) en Landbouw Hilde Crevits (CD&V) de handen in elkaar geslagen om landbouwers te helpen om hun gebouwen asbestveilig te maken. Het verwijderen en afvoeren van het asbest is gratis voor boeren, die bovendien kunnen rekenen op een subsidie van 30 procent voor de vervanging van de daken.

 

Vlaanderen wilt tegen 2040 “asbestveilig” zijn. Hiervoor keurde de regering in 2018 het actieplan asbestafbouw goed, dat inzet op een en versnelde afbouw van asbestmaterialen in onze leefomgeving. Want door veroudering en blootstelling aan de weersinvloeden slijt het bindmiddel immers, waardoor de asbestvezels in de omgeving terecht komen. Inademing van die vezels kan op termijn leiden tot asbestaandoeningen zoals mesothelioom en asbestose.

 

Budget is verdubbeld

 

Zowat een vierde van de dakoppervlakte met asbest in Vlaanderen is voor rekening van de landbouwsector. OVAM werkte daarom samen met de land- en tuinbouwsector een protocol uit om land- en tuinbouwers te helpen vlot hun asbestdaken te ontmantelen. Vanuit de relancemiddelen wordt het budget van 1,5 miljoen euro hiervoor verdubbeld.

 

Minister Crevits is tevreden dat het nieuwe sectorprotocol er is. “Het is zeer positief dat het correct verwijderen en afvoeren van materialen die asbest bevatten, gratis kan gebeuren en landbouwers meer ontzorgd zullen worden via het nieuwe sectorprotocol. Landbouwers kunnen voor de vervanging van daken bovendien tot 30 procent investeringssteun ontvangen uit het Vlaams Landbouw Investeringsfonds (VLIF). Het gaat om steun voor de nieuwe dakbedekking en de draagconstructie op voorwaarde dat de afbraak en verwerking gebeurt met het voorleggen van een attest van een verwerker die bij de OVAM geregistreerd is.”

 

Aanmelden via de website

 

Land- en tuinbouwers kunnen zich vanaf vandaag aanmelden voor de dienstverlening van de OVAM.

 

Tekst: Pluimvee - Bron: Vilt - Foto: Pluimvee

Te vinden in: Alle categorieën , Wetgeving , Milieu