Actualiteit

De Vlaamse konijnenhouderij, het kantelpunt tegemoet

De Vlaamse konijnenhouderij, het kantelpunt tegemoet

Konijnenvlees is mager en gezond, wordt gekenmerkt met één van de laagste ecologische voetafdrukken en het Vlaamse aanbod is niet afdoende om aan de vraag te voldoen. Een goudmijn, zo lijkt het, al zit de sector al jaren in het slop. De Landsbond Pluimvee gaf tijdens een studie-avond toelichting bij de boekhoudkundige gegevens van het boekjaar 2021 en samen met Jos Dortmans van Victoria mengvoeders en de aanwezige konijnenhouders werd er van gedachten gewisseld over de huidige situatie en de toekomst.

 

In België zijn er 18 geregistreerde beslagen, goed voor een capaciteit van 72.240 vleeskonijnen en 8.122 voedsters. Gezien een vestiging meerdere beslagen kan hebben en er hier eveneens enkele kleinschaligere ‘hobby’houderijen in vervat zijn, kan het aantal professionele bedrijven op 2 handen geteld worden. De gemiddelde leeftijd loopt bovendien hoog in de 50 op en een opvolger staat er maar zelfden klaar. Door de minderde verloning, de stikstofplannen en ook de nieuwe huisvestingsplicht voor voedsters vanaf 2025 houden potentiële opvolgers de boot vaak af. Veel kans dus dat de zelfvoorzieningsgraad, die nu slechts  20% bedraagt, verder achteruit zal lopen. Eten we straks onze Vlaamse klassieker ‘Konijn met pruimen’ met konijn uit derde landen?
 

Gedoemd of een verhaal met toekomstmuziek?

 

“Tijdens de afsluitende discussie werd vooral duidelijk dat er meer op productontwikkeling, het panklaar maken van konijnen en kleinere verpakkingen moet ingezet worden, dit om de drempel naar de consument te verkleinen. Daarnaast zijn er, in tegenstelling tot bij vele andere sectoren, nog geen hoevewinkels terwijl dit net vaak een rendabel gegeven is dat bovendien de arbeidsvreugde vergroot en de positieve aspecten van het product lokaal sterk kunnen uitgedragen worden. Naast meer marktconformere contracten met een voederkoppeling, zouden bedrijven hier ook volop kunnen op inzetten. Momenteel leven konijnenhouders teveel op hun eigen bedrijven. Konijnenhouders zijn maar met weinig, je kunt dat zien als een zwakte, maar je kunt evengoed van je zwakte je sterkte maken. Er zal verder gekeken worden binnen de sector of er bepaalde initiatieven uitgewerkt kunnen worden”, aldus Martijn Chombaere.

 

Het volledige artikel is te lezen in het vakblad Pluimvee van januari 2023.

Bron: Pluimvee

Te vinden in: Alle categorieën , Konijnenhouderij