Actualiteit

Druk op uitladers neemt toe

Druk op uitladers neemt toe

Door toedoen van de coronapandemie staat het uitladen onder druk door het wegvallen van de kip aan ‘t spit-kramen, de belangrijkste afzetmarkt voor de uitladers. Gezien deze te lichte braadkippen nauwelijks machinaal kunnen versneden worden, zijn deze haast waardeloos voor de meeste slachthuizen.

Slachthuizen adviseren om de dieren 3 dagen langer aan te houden, al moet erop toegezien worden dat de maximale bezettingsdichtheid van 42 kg/m² niet overschreden wordt. Het is bovendien nog maar de vraag of dit enige druk zal uitoefenen nu zowel het vlees van de uit –als de wegladers via hetzelfde kanaal wordt afgezet.

Het enige zekere in deze gehele situatie is dat het koffiedik kijken is hoe de markt verder zal evolueren, al zal de problematiek rond de uitladers vermoedelijk de komende weken niet wijzigen. Kuikens die binnenkort opgezet worden, worden geslacht rond eind mei. Dagen met zomerse temperaturen zijn niet uitgesloten in deze. Pro-actief inspelen op deze problematiek door het aanpassen van de opzetaantallen is alleszins iets om over na te denken…

Teskt: Eigen verslaggeving – foto: Shutterstock

Te vinden in: Alle categorieën , Braadkippen