Actualiteit

Een bezwaarschrift indienen, wat – wanneer – en hoe?

Een bezwaarschrift indienen, wat – wanneer – en hoe?

Er is de laatste jaren al zoveel gezegd en geschreven over het PAS-dossier dat we het stillaan ‘moe’ worden. Moe om telkens te moeten verantwoorden waarom we jaar in jaar uit, week in week uit, dag in dag uit, feestdag of niet keihard werken om aan te lage marges onze passie – ons levenswerk – verder te zetten ten behoeve van de bevolking. Desondanks blijven we strijdvaardiger dan ooit om geen hele generatie landbouwers te verliezers, om de regering te laten inzien dat ze in hun eigen voet schieten door onze eigen voedselvoorziening in het gedrang te brengen – en dit tegen welke baat/kost -, om rechtvaardigheid te laten geschieden,… en jullie kunnen ons hierbij helpen door net als ons jullie bezwaarschrift in te dienen tijdens het openbaar onderzoek!

Het ontwerp-PAS, het bijhorende ontwerp-plan-MER en de richtlijnen

Je kan het ontwerp-PAS, het bijhorende ontwerp-plan-MER en de richtlijnen sinds 19 april 2022 online inkijken op www.omgeving.vlaanderen.be/openbaar-onderzoek-pas . Daar vind je ook meer informatie over het openbaar onderzoek. Als je geen computer of internet hebt, kan je gebruikmaken van een openbare computer via jouw gemeentebestuur. Je kan deze documenten ook op afspraak (digitaal) inkijken bij het Departement Omgeving in Brussel. Je maakt hiervoor een afspraak via het nummer 02/553.75.86 of je stuurt een mail naar SIDO.omgeving@vlaanderen.be.

Looptijd

Het openbaar onderzoek loopt van 19 april t.e.m. 17 juni.

Bezwaarschrift opstellen

Bij velen zal de nood hoog zitten om een bezwaarschrift op te stellen, maar hoe begin je nu aan zoiets? Het is uiterst cruciaal dat jullie jullie eigen bezwaarschrift opstellen vanuit jullie bedrijfsstandpunt. Het gaat namelijk niet om de kwantiteit van de bezwaarschriften, maar wel om de kwaliteit. Om jullie echter een leidraad te bieden over hoe een bezwaarschrift eruit ziet en welke argumenten kunnen aangewend worden hebben wij alvast een voorbeeldbrief en een lijst met mogelijke bezwaarschriften opgesteld die jullie – in jullie eigen woorden en aangepast aan jullie situatie – mee kunnen opnemen in jullie eigen bezwaarschrift.

Bezwaarschrift indienen

 

Van 19 april 2022 tot en met 17 juni 2022 kan je jouw opmerkingen of bezwaren via e-mail of brief indienen bij uw stad/gemeente. Opmerkingen en bezwaren die te laat worden ingediend, worden niet behandeld. Hoe een opmerking of bezwaar indienen? Dit kan je terugvinden door de website van uw stad of gemeente te raadplegen of contact op te nemen met uw gemeentebestuur. Na het openbaar onderzoek bezorgt de gemeente alle inspraakreacties aan het Departement Omgeving.

 Bron: Landsbond Pluimvee - Foto: Shutterstock

Te vinden in: Alle categorieën , Juridisch