Actualiteit

Het stikstofdossier, het hete hangijzer in de Vlaamse regering

Het stikstofdossier, het hete hangijzer in de Vlaamse regering

Na intensieve weken van overleg binnen de Vlaamse regering werd duidelijk dat het onmogelijke inderdaad niet mogelijk ging worden, landen met het stikstofdossier voor het jaareinde. Als Landsbond Pluimvee zijn we, net als alle andere partijen, ervan overtuigd dat degelijkheid primeert boven tijdsdruk, al wilt dit niet zeggen dat de tijd niet dringt. “Bedrijven hebben dringend nood aan toekomstperspectief en rechtszekerheid, vandaar onze prikactie aan het kabinet van minister Demir en minister Crevits op maandag 13 december om dit te duiden, net als onze andere bezwaren en suggesties omtrent dit dossier”, aldus Martijn Chombaere, beleidsmedewerker bij de Landsbond Pluimvee.

 

Tijdens de bevoegde commissie dinsdag van het Vlaams Parlement was Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) duidelijk omtrent het stikstofdossier na een vraag van Stefaan Sintobin (Vlaams Belang): "Het dossier is, zeker vandaag, nog niet rijp om te landen." Het overleg liep namelijk maandagavond vast op het significantiekader dat de huidige drempel van de ministeriële stikstofinstructie moet vervangen. Het water tussen minister van Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA) en minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) is duidelijk nog diep. Minister-president Jan Jambon (N-VA) organiseert in de kerstvakantie bilaterale gesprekken om een compromis te bewerkstelligen.

 

“België moet voldoen aan de Europese richtlijnen, een rooskleurig verhaal zal het zodoende niet worden. Cruciaal is echter wel dat de maatregelen op een correcte manier tot stand komen waarbij die maatregelen met de laagste impact voor de bedrijven moeten aangewend worden om de doelstellingen te bekomen”, aldus Martijn Chombaere.

 

Hilde Crevits is van dezelfde mening, "Het beheersen van de veestapel - een heet hangijzer - is voor mij geen heilig huisje: De vermindering van het aantal dieren is voor mij geen doel op zich, een gesloten systeem van emissierechten (de fameuze hervorming van de NER's, nvdr) zal dat als gevolg hebben. Op die manier moeten we ook zoeken naar individuele ontwikkelingskansen voor bedrijven en starters."

 

Generieke maatregelen niet voldoende

 

Crevits herinnerde er ook aan dat de generieke aanpak niet zal volstaan en dat er ook regiospecifieke maatregelen zullen moeten volgen. Ook daarover werd de voorbije dagen niet doorgepraat in de regering. In de Voerstreek en de Mechelse hei zullen maatregelen voor natuurherstel volstaan. In het gebied van de Turnhoutse vennen zijn er hardere noten te kraken. Het is nog een open vraag of de regering hier in één keer door de zure appel wil bijten of juist haar tijd neemt en een bemiddelaar onder de arm neemt die kan ontmijnen en oplossingen zoeken.

 

Belangrijk hierbij is ook de budgettaire discussie, al kwam die in de commissie minder aan bod. Op de kabinetten circuleren ramingen tussen de 2 en de 3 miljard euro voor de periode 2022-2030. Budgetten zoals de Nederlandse regering voorziet zullen in België dus niet aan de orde zijn. Minister van begroting Matthias Diependaele (N-VA) dringt er wel op aan om vooral bestaande budgetten aan te spreken en te heroriënteren. Crevits wees er op dat er zowel voor de investeringen in technologische oplossingen, voor flankerend beleid en voor het opkopen van de NER's budgetten zullen nodig zijn.

 

Door het uitblijven van een stikstofcompromis stroppen ook de andere grote dossiers van de Vlaamse regering. Over het MAP6+ werd al stevig onderhandeld, maar dat verdwijnt voorlopig van de agenda. En dan is er nog de bouwshift, een ander miljardendossier. Ook daar zullen de gevolgen vooral op het platteland gevoeld worden.

 

Tekst: Pluimvee – Bron: VILT/Pluimvee – Foto: Pluimvee

Te vinden in: Alle categorieën , Wetgeving , Milieu