Actualiteit

Landsbond Pluimvee vraagt minister van Justitie om op te treden na nieuwe inbraken op pluimveebedrijven

Landsbond Pluimvee vraagt minister van Justitie om op te treden na nieuwe inbraken op pluimveebedrijven

In een schrijven heeft de Landsbond Pluimvee minister van Justitie Van Quickenborne gevraagd om op te treden na nieuwe incidenten van inbraken op pluimveebedrijven door GAIA waar privéterrein illegaal werd betreden en er illegale beelden werden gedraaid.

 

Met grote ontsteltenis heeft de Landsbond Pluimvee moeten vaststellen dat voor de zoveelste keer op rij privéterrein van landbouwbedrijven illegaal werden betreden om vervolgens binnen te breken in de pluimveestallen en er illegale beelden te draaien, dit alles georganiseerd door GAIA. In een persbericht van GAIA, d.d. 21/12/2021, omschrijft de organisatie het als “In de kalkoenkwekerijen die we bezochten…” door hun “onderzoeksteam”.

 

Moraal is zoek

 

“Gezien het recidiverende karakter van dergelijke praktijken door dierenrechtenorganisaties lijkt het ons aangewezen dat er vanuit ministeriële hoek hier dringend paal en perk wordt aan gesteld. Als ‘bezoeken’ gelijk staat aan het illegaal betreden van bedrijfsterreinen en het inbreken in de bedrijfsgebouwen en ‘een onderzoeksteam’ een mooiere verwoording is voor inbrekers dan denk ik dat we kunnen stellen dat er van enig moraal geen sprake meer is”, aldus Martijn Chombaere, beleidsmedewerker bij de Landsbond Pluimvee.

 

Dierenwelzijn

 

“Hetgeen ik nog het meest betreur is dat GAIA en andere organisaties niet de weg van de dialoog kiezen, je kunt je dan sterk de vraag stellen in welke mate voor hen dierenwelzijn echt belangrijk is of het hen erom te doen is zoveel mogelijk in de kijker te lopen om extra inkomsten te genereren. Het is ridicuul dat pluimveehouders hun dieren zouden verwaarlozen. Ongezonde dieren zullen namelijk nooit goede technische resultaten opleveren waardoor het inkomen ongunstig zou zijn. Dat belet niet dat er zich – net zoals bij hobbyhouders – eens problemen kunnen stellen, het blijven tenslotte levende dieren. Bovendien zal er in dergelijke groepen altijd wel eens een individu voorkomen dat in een mindere gezondheidsstatus verkeert. Is bij de mens niet anders lijkt me…”, aldus Chombaere

 

Werkgroep dierenwelzijn

 

Chombaere vindt het frappant dat er een werkgroep is omtrent kalkoenen vanuit de Dienst Dierenwelzijn waarbij er een akkoord was gesloten waarin GAIA eveneens zetelt, alleen hebben ze twee dagen na het akkoord de boel opgeblazen. “Als GAIA voor rede vatbaar is zou ik niets liever willen dan met hen aan tafel te zitten en stallen te bezoeken – buiten de vogelgriepperiode – om samen oplossingen te zoeken indien dat zou nodig zijn en dat dit breder gedragen wordt dan enkel in België, anders krijg je enkel maar een verplaatsing van mogelijke problematieken.”

 

Groot gevaar voor de dierengezondheid

 

Bovendien verkeren we in een zorgwekkende situatie met constante dreiging van hoogpathogene vogelgriep, hierdoor is het zelfs bij wet verboden om personen die niet essentieel zijn voor de bedrijfsvoering toegang te verlenen tot de bedrijfsruimtes. Deze inbraken vormen een potentieel risico voor de gezondheidsstatus van het bedrijf.

 

Tekst: eigen verslaggeving – Foto: Shutterstock

Te vinden in: Alle categorieën , Juridisch , West Vlaanderen