Actualiteit

Minister Ben Weyts verscherpt toezicht op dierenwelzijn in slachthuizen met mobiele controleteams

Minister Ben Weyts verscherpt toezicht op dierenwelzijn in slachthuizen met mobiele controleteams

Een mobiel controleteam van 25 voltijdse equivalenten zal ten laatste vanaf begin 2020 verrassingsinspecties uitvoeren met het oog op dierenwelzijn in de 70 Vlaamse slachthuizen. De inspecties zullen bestaan naast de huidige controles van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Volgens Weyts blijft dierenwelzijn bij die FAVV-controles “eerder een bijzaak die bovenop hun opdracht rond voedselveiligheid komt”, ondanks een protocol tussen de Vlaamse overheid en het FAVV. Om dit te realiseren voorziet Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts een investering van 3 miljoen euro per jaar.

“In de voorbije jaren hebben we verschillende keren kordaat moeten ingrijpen omdat er wantoestanden aan het licht gekomen waren in Vlaamse slachthuizen”, aldus Weyts, onder meer verwijzend naar de slachthuizen van Izegem en Tielt. “Ik wil meer dierenleed voorkomen door controleurs in de slachthuizen te zetten die focussen op dierenwelzijn. “Geen enkel controlesysteem zal ooit 100 procent waterdicht zijn, maar met 25 controleurs voor 70 slachthuizen zorgen we voor een van de meest sluitende controlesystemen in Europa.”

Volgens Weyts gebeurde de voorbije jaren veel om het dierenwelzijn in de slachthuizen te versterken, met onder meer “een externe doorlichting van slachthuizen, meer cameratoezicht, meer opleidingen voor slachters en een versterkte positie van de zogenaamde ‘animal welfare officer’ binnen elk bedrijf.” De controles op de slachtvloer bleven echter een pijnpunt, volgens de minister. Met de aanstelling van 25 voltijdse praktijkdierenartsen wilt Minister Ben Weyts het dierenwelzijn in slachthuizen verbeteren. “De dierenartsen worden niet vast verbonden aan een bepaald slachthuis, maar kunnen als mobiele brigades overal langsgaan”, klinkt het. “Ze kunnen ook verrassingsinspecties uitvoeren en indien nodig ook ’s nachts ingezet worden.”

Tekst: Pluimvee – Bron: Vilt

Te vinden in: Leghennen , Braadkippen , Moederdieren - Broeierij , Konijnenhouderij