Actualiteit

Social distancing-maatregel nefast voor vang –en laadploegen

Social distancing-maatregel nefast voor vang –en laadploegen

Social distancing - een preventieve maatregel van de overheid om de verspreiding van het coronavirus in te dammen waarbij werk gerelateerd transport is toegestaan mits het in acht nemen van anderhalve meter tussenafstand - is nefast voor de continuïteit van vang –en laadploegen.

Wetgeving

Werkgerelateerde verplaatsingen zijn toegelaten, mits bedrijven ervoor zorgen dat ze de social distancing kunnen garanderen. Praktisch betekent dit dat:

  • in compacte camionettes voor max. 4 of 5 personen, nu nog maximum 2 mensen kunnen: de chauffeur en schuin erachter (diagonaal) 1 passagier.
  • In grote camionettes of busjes van pakweg 8 of 10, kunnen nog maximum 4 mensen (chauffeur + 3). Mét respecteren van minimum 1,5 van elkaar.

Vangen en laden komt in het gedrang

Serviceploegen, waaronder vang –en laadploegen, achten deze maatregel onhoudbaar. Dergelijke ploegen beschikken niet plots over dubbel zo veel vervoersmiddelen en mocht dit toch het geval zijn dan is dit zinloos daar slechts enkelen over een rijbewijs beschikken.

Het gaat zelfs zo ver dat een serviceploeg een dubbeldekker bus heeft moeten inhuren om genoeg personeel ter plaatse te krijgen bij het vangen van leghennen. Een ‘oplossing’ die voor vang –en laadploegen - en uiteindelijk voor de pluimveehouder – onhoudbaar en onbetaalbaar is.

Nu al zijn er reeds pluimveehouders die geen vang –en laadploeg meer vinden, een probleem die de komende weken alleen maar zal vergroten en zijn invloed zal hebben op de rest van de keten indien er geen uitzonderingen worden toegestaan.      
 

Risicoverhoging nihil bij ontheffing

Nagenoeg alle medewerkers van een vang –en laagploeg verblijven per ploeg op een gezamenlijk adres waar ze beschikken over dezelfde sanitaire ruimten en kookgelegenheden, een situatie die dus beschouwd kan worden als een ‘gezinssituatie’ waarbij de risicoverhoging op besmetting nihil is. Een vrijstelling voor beperking van vervoer voor samenwonende medewerkers dringt zich dus op om de continuïteit te verzekeren.

Tekst: Eigen verslaggeving – Foto: Shutterstock

Te vinden in: Leghennen , Alle categorieën , Braadkippen , Wetgeving , Moederdieren - Broeierij