Actualiteit

Vlaamse regering legt een schamele honderd miljoen op tafel voor stikstofdossier

Vlaamse regering legt een schamele honderd miljoen op tafel voor stikstofdossier

De Vlaamse regering heeft een schamele honderd miljoen euro uitgetrokken voor het stikstofdossier bij hun begrotingsopmaak en dit over een periode van drie jaar. Duidelijkheid over hoe dat geld moet besteed worden, is er nog niet.

 

100 miljoen ontoereikend

 

In Nederland is door het kabinet een budget van 6 miljard over tien jaar voorzien voor de aanpak van de stikstofcrisis. 2,8 miljard euro daarvan gaat natuurherstel, 1,8 miljard is bestemd voor het uitkopen van veehouders en met de rest moeten innovatieve technieken worden gefinancierd. Met een schamele 100 miljoen over een periode van drie jaar landt de Vlaamse regering voorlopig ver van de Nederlandse budgetten. Het budget moet bovendien verdeeld worden over de ministers van Landbouw en Leefmilieu.;

 

Wetende dat het uitkopen van Vlaamse ‘piekbelasters’ gemiddeld 800.000 EUR per bedrijf kost is het nog maar de vraag hoe de verdeelsleutel zal zijn en of het toereikend zal zijn voor de inspanningen die er staan te gebeuren. Martijn Chombaere, beleidsmedewerker van de Landsbond Pluimvee stelt duidelijk dat het niet kan dat alle kosten worden doorgeschoven op de landbouwer. “Een melkkoe kun je niet blijven uitmelken. Men zegt wel vaak: “en de boer ploegde voort”, maar eens zal de boer stoppen met ploegen… “.

 

“Achter de schermen wordt er volop gewerkt en gediscussieerd over het definitieve PAS-kader, maar de regering moet erover waken dat het hele PAS-gebeuren niet het volgende BREXIT-debacle wordt waar alles in het honderd loopt en er geen weg terug is.”

 

Tekst: Pluimvee – Bron: Vilt – Foto: Shutterstock

Te vinden in: Alle categorieën , Wetgeving